ÁFAvisszatérítésbelföldről 

Külföldi vállalkozások Magyarországon felmerült üzleti költségei ÁFA tartalmának visszaigényelése


A Meridian Global Services, mint a világ legjelentősebb ÁFA visszatérítéssel és ÁFA regisztrációval foglalkozó tanácsadó cége magyarországi képviselőiként, rendelkezünk mindazzal az adószakértői tudással, amely a Magyarországon felmerült ÁFA leggyorsabb visszatérítését eredményezi a külföldi vállalkozások számára.

Szakértői szolgáltatásunk keretében közel 300 külföldi társaság magyarországi adóügyi képviseletét látjuk el, a képviselt társaságok között nagyszámban találhatóak multinacionális cégek is. Az elmúlt évek során a közreműködésünkkel visszatérített ÁFA milliárdos nagyságrendű.

Az ÁFA visszatérítés jogi háttere

Az Európai Unió 8. Direktívája alapján, a Közösség tagállamaiban bejegyzett adóalanyok jogosultak arra, hogy a más tagországban felmerült üzleti költségeik ÁFA tartalmát visszaigényeljék.

Ezen közösségi jogszabály alapján, a külföldi vállalkozások ÁFA visszatérítési kérelmet nyújthatnak be Magyarországon.

A 13. Direktíva alapján a Közösség területén kívül bejegyzett társaságok is jogosultak a Közösségen belül felmerült Áfa visszatérítésére, azonban ennek lehetősége tagországonként eltérő, tekintettel arra, hogy kétoldalú megállapodásokon alapul.

Magyarország ilyen jellegű, viszonosságon alapuló szerződést két Közösségen kívüli országgal kötött (Svájc, Liechtenstein), így Áfa visszatérítési kérelmet csak ezen két Közösségen kívüli ország vállalkozásai nyújthatnak be Magyarországon.

Amennyiben a külföldi vállalkozás egyéb, a fentieken kívüli országban került bejegyzésre (pl. USA, Japán), úgy a Magyarországon felmerült ÁFA visszatérítésére egy külön, un. ÁFA regisztrációs eljárásban van mód. Ezen társaságok részére – az adójogi előírások okán - pénzügyi képviselőként nyújtjuk szolgáltatásainkat.

Az ÁFA regisztrációs eljárást külön oldalon mutatjuk be.


Az ÁFA visszatérítés technikai lebonyolítása
 

A Magyarországon felmerült ÁFA visszaigénylésére az APEH-hoz benyújtott egyedi kérelem alapján van lehetőség.

Az APEH a kérelmet felülvizsgálja és gyakran további kiegészítő adatok és dokumentumok benyújtására szólítja fel a Kérelmezőt (meghatalmazottját).

A kérelem ügyében általában 4-12 hónapon belül határozatban dönt az APEH.


A kérelemmel a következő dokumentumokat szükséges benyújtani

♦ Magyar nyelven kitöltött kérelem nyomtatvány, melyet a Kérelmezőnek kell cégszerűen aláírnia.

♦ A magyar ÁFA-t tartalmazó számlák eredeti példányai.

♦ A Kérelmező saját adóhivatala által kiállított illetőségigazolás, annak tanúsítására, hogy a Kérelmező a bejegyzése szerinti országban ÁFA alany.

♦ Az átutalással kifizetett számlák esetében a kifizetést igazoló eredeti banki kivonatok, vagy azok bank által hitelesített másolatai, vagy a magyar szállító nyilatkozata a számlák kifizetéséről.

♦ Társaságunk megbízása esetén, az adóügyi képviseletre vonatkozó meghatalmazás.

♦ A számlázást alátámasztó valamely dokumentum másolata (szerződés, megrendelés vagy egyéb kapcsolódó dokumentum).

Az APEH a számla alapján gyakran nem tudja elbírálni, hogy az milyen jellegű ügylethez köthető, ekkor hiánypótlási felhívásban szólítja fel a Kérelmezőt (meghatalmazottját) az ügyletet alátámasztó háttér dokumentumok benyújtására, amely jelentős időveszteséget okozhat az eljárásban.
Ezt megelőzendő javasoljuk, hogy már magával a kérelemmel együtt kerüljön benyújtásra a számlázást alátámasztó dokumentum.


A kérelem benyújtásának gyakorisága, határideje

Az ÁFA visszatérítési kérelmeket negyedéves vagy éves időszakokra vonatkozóan lehet benyújtani.

A negyedéves kérelem a negyedévet követő hó utolsó napjáig nyújtható be, amennyiben a visszatéríteni kért ÁFA összege eléri a 200 eurót, így már a tárgyévben is folyamatosan biztosítható a Magyarországon felmerült ÁFA visszatérítése.

Az éves kérelem a tárgyévet követően nyújtható be, azonban végső beérkezési határideje a tárgyévet követő év június 30. napja, amely határidő jogvesztő.
A határnapot követően beérkezett kérelmek elbírálását az APEH elutasítja.


A kérelem társaságunk által történő benyújtása esetén az eljárás a következő

♦ A külföldi ügyfél szkennelve, e-mailen megküldi részünkre a magyar Áfa-t tartalmazó számláit, melyeket felülvizsgálunk és megállapítjuk, hogy visszaigényelhető -e az adott költségtípusok Áfa tartalma és pontosan milyen összegű a visszaigényelhető Áfa.

Gyakorlati tapasztalatunk alapján javaslatot teszünk, hogy mely számlákhoz, milyen jellegű háttér dokumentum (szerződés, megrendelés, kifizetés igazolás) benyújtására van szükség.

♦ Árajánlatot adunk, amely az ügyfél bankszámlájára visszatérített ÁFA összegének százalékos formában kifejezett sikerdíja.

♦ Az ügyféllel kötendő szerződésben vállaljuk a teljeskörű tanácsadást a kérelem összeállítása során, a szükséges dokumentumok fordíttatását, a kérelem dokumentációjának összeállítását és APEH-hoz történő benyújtását, az APEH-tól érkező valamennyi megkeresés megválaszolását, illetve az ügyfél teljeskörű, adószakértői szintű képviseletét az eljárás során.

Amennyiben az APEH által az eljárás során felmerül a számlázást alátámasztó dokumentum (szerződés, megrendelés) másolatának hivatalos, az OFFI által történő fordíttatása, úgy ezen költség összegét az ügyféllel egyeztetjük, illetve azt az ügyfél viseli.

♦ Előkészítjük a szükséges dokumentumokat aláírásra (szerződés, kérelem nyomtatvány, meghatalmazás) és megküldjük azokat az ügyfél részére e-mailen, pdf formátumban.

♦ Az ügyfél postai úton visszaküldi részünkre az aláírt dokumentumokat, az eredeti számlákat, az illetőségigazolását, illetve az egyéb kért háttér dokumentumokat.

♦ A részünkre megküldött dokumentumokat feldolgozzuk és személyesen benyújtjuk az APEH-hoz.

♦ A benyújtott kérelem elbírálásának folyamatát figyelemmel kísérjük, illetve kapcsolatot tartunk az APEH-al. A kérelem ügyében az adóhivataltól érkező felhívásokat az előírt határidőben megválaszoljuk, illetve ezekről az ügyfelet tájékoztatjuk.

♦ A kérelem ügyében hozott adóhatósági határozatot megküldjük az ügyfél részére, illetve tájékoztatást adunk a visszatérítésre jóváhagyott összegről, valamint a visszatérítés várható időpontjáról.

Az esetlegesen formai okok miatt elutasított számlák javításának ügyében eljárunk a magyar számlakibocsátóknál, illetve előkészítjük a javított számlákat újra benyújtásra.

Amennyiben az APEH a kérelem, vagy annak egy részének elutasításáról határoz, úgy az ügyféllel konzultálunk a határozat esetleges megfellebbezéséről. A fellebbezés elkészítjük és benyújtjuk az APEH-hoz.

♦ A visszatérített ÁFA összegének az ügyfél bankszámláján történt jóváírását követően benyújtjuk a tanácsadói szerződésben meghatározott százalékos sikerdíjat tartalmazó számlánkat, illetve megküldjük az ügyfél részére a kérelemmel benyújtott eredeti számlákat.


Amennyiben szolgáltatásunkról bővebb információt kér, vagy ingyenes konzultációra tart igényt, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot Bajor Tamás ügyvezetővel a 371-0099 telefonszámon, vagy a
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

           Visszatérés az előző oldalra